IMG_7648AbsTop.jpg
(1) 70x70 cm Acrylic on linen 
IMG_7727minheld.jpg
(2) 60x60 cm Acrylic on linen ( private collection)
IMG_7381Top.jpg
(3) 70x70 cm Acrylic on linen 
IMG_7728minheld.jpg
(4) 65x65 cm Acrylic on linen 
img_6297btop.JPG
(5) 70x70 cm Acrylic on linen (private collection) 
IMG_7952Top.jpg
(6) 70x70 cm Acrylic on linen 
img_7862topweb.JPG
(7) 70x150 cm Acrylic on linen 
IMG_7729minheld.jpg
(8) 70x70 cm acrylic on linen
IMG_7079o.jpg
(9) 70x150 cm acrylic on linen
IMG_6480orig.jpg
(10) 70x70 cm Acrylic on linen